Litex logo

Nákupný košík

Položiek: 0, Cena : 0.00 EUR
Košík >>

Zákazník:

Prihlásenie zákazníka | Registrácia zákazníka

Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia
Objednávka a dodávka tovaru

Kúpna cena a náklady spojené s dodaním tovaru

Záruka, reklamácia

Zákaznícky servis

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „OP“) upravujú podmienky dodania tovaru uvedeného a bližšie špecifikovaného na stránke www.litexshop.com (ďalej len „tovar“) a prostredníctvom spoločnosti LITEX.SK (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

1.2 Objednaním tovaru zákazník vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito OP a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Rovnako týmto zákazník súhlasí s možnosťou používania prostriedkov komunikácie na diaľku uvedenými v týchto OP.

2. Objednávka a dodávka tovaru

2.1 Zákazník si objednáva tovar, na základe riadne a úplne vyplnenej elektronickej objednávky uvedenej na stránke www.litexshop.com. Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla Prevádzkovateľ o overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Potvrdená objednávka (alebo jej časť) zo strany Prevádzkovateľa je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar, platbu, prepravu, spôsob a termín doručenia.

2.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na stornovanie objednávky bez udania dovodu. O tejto skutočnosti bude následne zákazník informovaný administračným e-mailom.

2.3 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, že objednaný tovar sa viac nevyrába alebo nedodáva alebo ak došlo k výraznej zmene cien tovaru. V tomto prípade predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho. V prípade, že hodnota tovaru už bola uhradená, peniaze budú kupujúcemu bez zbytočného meškania vrátené.

2.4 Prevádzkovateľ zasiela objednaný tovar na adresu uvedenú v objednávke. Zákazník vyhlasuje, že adresa, ktorú uviedol ako adresu zaslania tovaru je jeho adresou na ktorú je oprávnený prijímať zásielky.

2.5 Prevádzkovateľ zasiela - expeduje tovar do 3 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky, najneskor však do 30 dní. Prevádzkovateľ je oprávnený nedodať objednaný tovar v prípade ak sa v deň objednania tovaru tento tovar nenachádza na sklade.

2.6 Zákazník Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením.

2.7 Prevádzkovateľ preberá riziko poškodenia tovaru počas prepravy. Prevzatím poškodenej zásielky zaniká právo na uznanie reklamácie podľa tohto bodu.

2.8 Zákazník je oprávnený v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia tovaru vrátiť tovar na adresu Prevádzkovateľa - LITEX.SK, P. O. Box 901, Detašované pracovisko - Sihoť, 911 01 Trenčín. Následne Prevádzkovateľ vráti zákazníkovi sumu vo výške uhradenej kúpnej ceny (bez príslušného poštovného a balného) výlučne na účet uvedený v objednávke resp. v sprievodnom liste s vrátenou zásielkou. Tovar musi byť zabalený tak, aby sa nepoškodil pri preprave.

2.9 Do momentu prevzatia tovaru zákazníkom, tovar zostáva vo vlastníctve Prevádzkovateľa.

2.10 Zákazník sa zaväzuje užívať tovar v súlade s návodom na používanie.

3. Kúpna cena a náklady spojené s dodaním tovaru

3.1 Zákazník sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za tovar vo výške, ktorá bola zverejnená na www.litexshop.com v deň objednania tovaru zákazníkom a ktorá je zároveň uvedená na faktúre dodanej spolu s faktúrou navýšenú o náklady na dodanie.

4. Záruka, reklamácia

4.1 Zákazník je oprávnený reklamovať dodaný tovar v lehote 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia zákazníkom na adrese uvedenej v záhlaví týchto OP. Počas tejto doby Prevádzkovateľ všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstráni bezplatne. V prípade ak odstránenie závady nie je vzhľadom na povahu chyby, závady alebo nedostatku možné, zákazník má nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy a následné vrátenie kúpnej ceny.

4.2 Záruka sa nevzťahuje na chyby, závady, nedostatky a poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku používania, opotrebenia, nesprávneho používania alebo nesprávneho ošetrovania tovaru zo strany zákazníka.

5. Zákaznícky servis

5.1 V prípade objednávok, dotazov, pripomienok a reklamácií sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť.

Tel: 0944 352 661 (Po - Pia, 8 - 17 hod.)
E-mail: litex@litexshop.com

LITEX.SK
P. O. Box 901
Detašované pracovisko - Sihoť
911 01 Trenčín

Doba dodania

V prípade tovaru, ktorý máme na sklade, do 3 pracovných dní.

V prípade tovaru, ktorý sa dokončuje vo výrobe je doba dodania 2 týždne.

 

Spȏsob dopravy a platobné metódy

POŠTOVNÉ ZDARMA pri objednávke nad 40 €

 

A) Slovenska pošta

Poštovné pri platbe dobierkou je 3,50 €.

Tovar je doručený do 3 pracovných dní od expedovania zásielky. V prípade, že vás doručovateľ na uvedenej adrese nezastihne, bude zásielka uložená na príslušnej pošte a do schránky vám bude vložená informácie o uložení zásielky. Na pošte bude balíček uložený maximálne 15 dní.

 

B) Kuriérna služba UPS

Cena za dopravu pri platbe dobierkou je 3,80 €.

Zásielka je doručená prostredníctvom kuriérskej spoločnosti UPS (Slovak Parcel Service). Túto dopravu odporúčame hlavne zákazníkom z väčších miest, ideálne riešenie pre doručenie tovaru do zamestnania. Tovar je doručený do 2 pracovných dní od expedovania zásielky.

Pri využití tohto spôsobu dopravy je nutné zadať telefónne číslo, na ktorom ste zastihnuteľný.